Miki Jevremović

Miki Jevremović

Miki Jevremovic’s career peaked in late 1970s when he was the local answer to French chansonniers of the time. Мики Јевремовић (рођен 27. марта 1941. у Београду) је српски певач забавне музике. У бившој СФРЈ био је веома популаран 1960их и 1970их. Учествовао је на тадашњим фестивалима: „Ваш шлагер сезоне“ (Сарајево), „Београдско пролеће“, „Загребачки фестивал“, „Опатијски фестивал“ и „Сплитски фестивал“. 1990их година је учествовао и на летњим фестивалима у Црној Гори. Сарађивао је са многим композиторима у земљи и иностранству (Борис Бизетић, Микис Теодоракис идр).